Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009

SAVE THE WORLD

Ο παγκόσµιος πληθυσµός στις αρχές της χιλιετίας µας ξεπέρασε τα 6,1 δισεκατοµµύρια.Δειτε πόσους μπορούμε να βοηθήσουμε αν ο καθένας μας διαθέσει το λιγότερο 1 EYRO για τους ανθρώπους που πραγματικα χρειάζονται την βοήθεια μας...6,1 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ μπορουμε να διαθέτουμε γι' αυτούς κάθε χρόνο, αν ο καθένας μας διαθέτει το λιγότερο ένα ευρω το χρόνο...!!!